Velkommen til

ROSKILDE BUSINESS NETVÆRK

Et fortroligt fællesskab for selvstændige

Vær med i Roskildes NON-PROFIT erhvervsnetværk

I Roskilde Business Netværk har du mulighed for at udvikle dit netværk, din virksomhed – og ikke mindst dit salg. Netværksmøderne foregår om morgenen på Pipers Hus i Roskilde, hvor vi hver anden fredag udfordres på vores forretning og lærer hinanden at kende.

  Det handler ikke om leads og stakkevis af visitkort – det bærende element er at mødes og lære hinanden at kende. Det personlige kendskab giver tryghed og troværdighed, når vi anbefaler hinanden i andre netværk.

Selvstyrende netværk

Roskilde Business Netværk er medlemmernes netværk.
Den praktiske drift varetages af en styregruppe, som vælges for et år.

Styregruppen 2023

Karin Sloth
Torben Petersen
Pernille Damgaard
Nanna Alslev
Therese Vilrik

Hvem

De fleste medlemmer er ejere i mindre virksomheder, men vi har også chefer og medarbejdere fra større virksomheder.  Kan du bidrage positivt til netværket, er du velkommen.

Hvad

Vores base er det personlige og fortrolige netværk, hvor vi  lærer hinanden at kende, så vi kan give værdifuld sparring og styrke hinandens forretning.

Hvor

Vi mødes på Pipers Hus eller hos et af medlemmerne hver 2. fredag kl. 7.45 – 9.45. Og der bydes naturligvis på morgenmad.

Hvem, hvad og hvornår

Se hvem vi er og hvad vi laver

rbn_medlemmer

Vi er 25 – 30 medlemmer i Roskilde Business Netværk. Det er en størrelse, der sikrer dynamik og energi og til samtidig skaber fortrolighed i netværket.

Roskilde Business Net

På møderne har vi en dagsorden, som giver mulighed for at netværke og at udvikle os i forhold til vores forretning. Vi tager også ud af huset.

RBN-kom med som gæst

Hvis du har lyst til at finde ud af, om Roskilde Business Netværk er noget for dig, så tilmeld dig som gæst til et af de kommende møder.  Det er gratis, og vi glæder os til at møde dig.

Tilmeld dig et møde

some cool facts

Et anderledes erhvervsnetværk

År fra start
0
Medlemmer
0
Netværksmøder
0

Vi startede Roskilde Business Netværk i 2010, fordi vi ønskede os et personligt og fortroligt netværk, der ikke kun handler om salg og leads – og hvor kontingentet går til vores aktiviteter.

Om RBN

Vi lægger vi vægt på, at vi som medlemmer får mulighed for at skabe nye kontakter og udvikle vores forretningsgrundlag.

Det handler ikke om leads og stakkevis af visitkort – det bærende element er at mødes og lære hinanden at kende. Det personlige kendskab giver tryghed og troværdighed, når vi anbefaler hinanden i andre netværk.

Selvstyrende

RBN er medlemmernes netværk. Den praktiske drift varetages af en styregruppe, som vælges for et år ad gangen.

Men i og med at Roskilde Business Netværk er en non-profit forening, er vi afhængige af den indsats og det engagement, som det enkelte medlem lægger i foreningen.

Non-profit

RBN er en non-profit forening. Det betyder, at vi kun betaler for at dække mødeomkostninger og -forplejning, de obligatoriske flasker vin til vores oplægsholdere og til evt. andre mindre udgifter.

Vi betaler for morgenmaden for et halvt år ad gangen + 200 kr. pr. år til foreningskontoen.

Branche-eksklusivitet

I RBN vil vi gerne undgå, at medlemmerne skal konkurrere med hinanden. Derfor har vi branche-eksklusivitet – dvs. kun et medlem fra hver branche. 

Det er styregruppen, der træffer afgørelsen i tvivlstilfælde.

Netværksmøder

Vi mødes hver 2. fredag kl. 7.45 – 9.45. 

På møderne har vi en fast dagsorden, som giver mulighed for dels at netværke – dels at udvikle os i forhold til vores forretning og vores salg. 

Gæster er velkomne

De fleste af vores møder er åbne for gæster, der gerne vil “mærke stemningen”, før de beslutter, om de vil være med. 

Foreningens vedtægter

Vedtægter for Roskilde Business Netværk.

Vil du med som gæst? Du kan være med gratis 3 gange.