Netværksmøder – sådan gør vi

Netværksmøde på Store Børs i RoskildeVores base er det personlige netværk, hvor vi igennem forskellige aktiviteter lærer hinanden at kende, så vi kan styrke hinandens forretning.

Hver anden fredag i lige uger mødes vi til netværksmøde mellem kl. 7.45 og 9.45. Det foregår på vores mødested i Roskilde – se Aktivitetskalenderen – eller hos en af medlemsvirksomhederne. Og der bydes naturligvis på morgenmad.

Fire gange om året afholder vi åbne netværksmøder, hvor alle er velkomne uanset branche. Vi mødes kl. 7.30 – 10.30 til netværk og med en oplægsholder og efterfølgende diskussion og debat.

Almindelige netværksmøder
For at møderne kan give det højest mulige udbytte, følges en fast skabelon, der ser således ud:

  •     Velkommen, præsentation af mødeleder og gennemgang af dagens program
  •     Introduktion af dagens gæster
  •     Præsentationsrunde
  •     Dagens indslag
  •     Praktisk

1: Velkommen – dagens program
Selvom vi følger en fast skabelon, vil møderne være meget forskellige fra gang til gang. Mødelederen skifter fra gang til gang, idet medlemmerne skiftes til at melde sig til tjansen. Derudover kan det også skifte med hensyn til, hvordan mødet afvikles.

2: Introduktion af dagens gæster
Det er vigtigt for os, at vores gæster føler sig velkomne og godt tilpas. Derfor afsætter vi tid til at alle kan få overblik over, hvem de er, og fortæller lidt om på hvilken baggrund, de er med til mødet.

3: Præsentationsrunde
Hver mødedeltager får mulighed for en præsentation. Det kan være en præsentation af virksomheden eller af deltageren selv. Andre gange er opgaven at præsentere en af de andre deltageres virksomhed. Hvordan præsentationen kommer til at foregå bliver afgjort af mødelederen.

4: Dagens indslag
Dette punkt er planlagt nogle måneder i forvejen. Nogle gange vil der være tale om udveksling i mindre grupper, andre gange vil der være tale om aktiviteter i plenum. Nogle af de ting, vi arbejder med, er f.eks.

  •     Den største udfordring i din virksomhed lige nu
  •     Hvad har du været optaget af siden sidst – som netværket kan hjælpe med?
  •     Din bedste oplevelse med netværk
  •     Udveksling af kundeemner

5: Praktisk
Hvert møde afsluttes med en hurtig gennemgang af praktiske forhold. Det kan f.eks. være hvor næste møde afholdes, ideer til dagens indslag, udviklingsmuligheder for netværket – eller noget helt fjerde.


Åbne netværksmøder
Vi afholder åbne møder cirka fire gange årligt, hvor alle er velkomne uanset branche. De åbne netværksmøder planlægges af en gruppe af medlemmerne, og indholdet varierer meget.

Aktivitetskalender