Tilmeld gæst

Her kan du tilmelde dig som gæst til et netværksmøde i Roskilde Business Netværk.
Det koster ikke noget at deltage som gæst på de almindelige netværksmøder.
Til stormøderne betales 150 kr. for deltagelsen med morgenmad.
Indbetales på konto 8117-0002929303

Se hvad der sker på de enkelte møder i aktivitetskalenderen.
OBS: Programmet for alle møder er endnu ikke fastlagt.

Tilmeld dig ved at sende en mail til info@business-net.dk