Vær med i Roskildes NON-PROFIT erhvervsnetværk

Roskilde Business Netværk

I Roskilde Business Netværk har du mulighed for at udvikle dit netværk, din virksomhed – og ikke mindst dit salg. Vi holder netværksmøde kl. 7:45 – 9:45 hver anden fredag, hvor vi udfordres på vores forretning og lærer hinanden at kende.


Om Roskilde Business Netværk
Vi lægger vi vægt på, at vi som medlemmer får mulighed for at skabe nye kontakter og udvikle vores forretningsgrundlag. Det handler ikke om leads og stakkevis af visitkort – det bærende element er at mødes og lære hinanden at kende. Det personlige kendskab giver tryghed og troværdighed, når vi anbefaler hinanden i andre netværk.

RBN er medlemmernes netværk, og netværket er et selvstyrende, non profit netværk. Vi betaler for morgenmaden for et halvt år ad gangen, og evt. overskud går udelukkende til aktiviteter for medlemmerne. Det betyder, at vi kun betaler for at dække mødeomkostninger og -forplejning, de obligatoriske flasker vin til vores oplægsholdere og til evt. andre mindre udgifter.

På møderne har vi en fast dagsorden, som giver mulighed for dels at netværke – dels at udvikle os i forhold til vores forretning og vores salg. Læs mere.

Den praktiske drift varetages af en styregruppe, som vælges for et år ad gangen. Men i og med at Roskilde Business Netværk er en non-profit forening, er vi afhængige af den indsats og det engagement, som det enkelte medlem lægger i foreningen.

Vil du med som gæst?
I Roskilde Business Netværk vil vi gerne undgå, at medlemmerne skal konkurrere med hinanden. Derfor har vi branche-eksklusivitet – dvs. kun et medlem fra hver branche. Et nuværende medlem af RBN kan dog sige ja til, at der optages et nyt medlem fra samme branche.

Hvis du har lyst til at finde ud af, om Roskilde Business Netværk er noget for dig, så tilmeld dig som gæst til et af de kommende møder. Det koster ikke noget – og vi glæder os til at lære dig at kende.

Vil du gerne være medlem?

Du kan være med som gæst 3 gange, derefter skal du beslutte dig for, om du ønsker at være medlem af netværket.

Læs mere om proceduren her